اخبار - آرشیو

دانشگاه جامع علمی کاربردی ادغام نمی شود
دکتر محمدحسین امید:

دانشگاه جامع علمی کاربردی ادغام نمی شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به نقل از خبرنگار خبرگزاری ایرنا، دکترمحمدحسین امید اظهار داشت: بحث و گمانه های تازه در باره ادغام دانشگاه جامع علمی کاربردی با سایر مراکز آموزش عالی صحت نداشته و مساله ادغام درباره این دانشگاه هیچ گاه مطرح نبوده و نیست.

ادامه مطلب
تشکیل اولین جلسه کارگروه انتصاب استانی در سال جدید
در راستای مشخص نمودن سرپرستی برخی از مراکز آموزش علمی کاربردی استان

تشکیل اولین جلسه کارگروه انتصاب استانی در سال جدید

کمیته انتصاب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی در راستای تعیین وضعیت سرپرستی برخی از مراکز آموزش علمی کاربردی استان تشکیل جلسه داد.

ادامه مطلب
تمدید ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد و کدرشته‌محل‌های جدید» دوره‌های کاردانی و کارشناسی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷

تمدید ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد و کدرشته‌محل‌های جدید» دوره‌های کاردانی و کارشناسی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷

تمدید ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد و کدرشته‌محل‌های جدید» دوره‌های کاردانی و کارشناسی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷

ادامه مطلب