اخبار

طلای شنا بر گردن ورزشکاران علمی کاربردی خراسان رضوی
در پنجمین رقابت های المپیاد کشوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

طلای شنا بر گردن ورزشکاران علمی کاربردی خراسان رضوی

پس از پایان دور دوم مسابقات شنا پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ،تیم خراسان رضوی بر سکوی اول تیمی تکیه زد.

ادامه مطلب
اعضای تیم شنای دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی در میان برترین های این رشته در پنجمین المپیاد
در پنجمین رقابت های المپیاد کشوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

اعضای تیم شنای دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی در میان برترین های این رشته در پنجمین المپیاد

دور نخست مسابقات شنا صبح امروز برگزار شد و تیم خراسان رضوی در میان برترین ها این دوره ااز مسابقات قرار گرفت.

ادامه مطلب