اخبار شیرپوینت

در دیدار رئیس واحد استانی با مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان شد:ضرورت معافیت مالیاتی مراکز آموزشی

در دیدار رئیس واحد استانی با مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان شد:ضرورت معافیت مالیاتی مراکز آموزشی

رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان خراسان رضوی با مدیر کل امورمالیاتی خراسان رضوی دیدار و در خصوص آموزش های علمی -کاربردی و ضرورت معافیت مالیاتی مراکز آموزشی گفتگو کرد.

ادامه مطلب